Deutsch   |   Polski
 ROZWÓJ ORGANIZACJI  |  COACHING  |  SUPERVISION
Tel: PL  (+48) 78 0050 402
Tel: D (+49) 179 5040 225
mail: info@arleta-brandt.de
Wszyscy na pokład

Zgrane zespoły wykonują bardzo wydajną pracę. Kluczem do takiego sukcesu są jasno sformułowane zadania, dobrany skład zespołów, dostępna swoboda działania i sprzyjające otoczenie. Chętnie pomogę Państwu zmotywować wszystkich członków zespołu i wspólnie pokonać trudy dalszej wyprawy.

Moja praca wspiera praktyczną naukę. Przy tym koncentruję się napotrzebach Państwa pracowników, biorąc pod uwagę specyfikę zespołu i organizacji. Poprzez wspólne przyjrzenie się rzeczywistym potrzebom i konkretnym sytuacjom zawodowym Państwa pracownicy zdobędą poprzez rozszerzenie i zmianę perspektywy nowe spojrzenie na skutki swojego działania i sposoby podejmowania decyzji. Jestem otwarta, elastyczna i dostosowuję mój sposób pracy do specyficznych wymagań każdego zespołu.

Przykłady celów, nad którymi moglibyśmy pracować:
  • Budowa nowego zespołu
  • Poprawa komunikacji i współpracy między członkami zespołu
  • Ustalenie wspólnych wartości i wizji dotyczących działania zespołu
  • Rozwój kompetencji niezbędnych do osiągania kluczowych celów zespołu i organizacji
  • Rozwiązywanie konfliktów i kryzysów